Sportsfysioterapi
Sportsfysioterapi

Danskerne dyrker idræt som aldrig før og antallet af udøvere er stadig stigende som følge af at der i samfundet kommet større fokus på risikoen ved at leve et fysisk inaktivt liv. Fysisk aktivitet og træning spiller en rolle, ikke kun i forebyggelse af livsstilssygdomme, men også i behandlingen af dem. Der er påvist sundhedsfremmende effekt af fysisk aktivitet på det metaboliske syndrom og sundhedsstyrelsen opfordrer alle, børn/unge/voksne, til at øge antallet af timer, hvor man er fysisk aktiv. Dette medfører en øget risiko for skader i bevægeapparatet og Danmark opstår der over 750.000 idrætsskader årligt. Idrætsudøveren ønsker selvfølgelig at returnere til sport hurtigst muligt, og dette kræver behandling og vejledning hos fysioterapeuten.

Centralt i specialet er behovet for genoptræning, der ikke kun efterlader idrætsudøveren på et niveau, hvor denne kan udføre dagligdags aktiviteter, men hvor muskler og sener/ligamenter har opnået en vævsstyrke, der tillader genoptagelse af idræt selv på et højt niveau. Det er vigtigt, ud fra kendskab til den givne idræt, at kunne behandle og rådgive om øvelser og aktiviteter, der kan bringe det skadede vævs op på en styrke og et funktionsniveau, der ikke blot tillader almindelig aktivitet, men yderligere sætter idrætsudøveren i stand til igen at dyrke idræt på ønsket niveau. Selv for motionister kan mindre skader og fravær fra fysisk aktivitet medføre en psykisk og fysisk belastning, eftersom fysisk aktivitet i fritiden er en del af den oplevede livskvalitet.

Fysioterapeuten har viden om kroppens biomekaniske forhold, dvs. led-, knogle-, sene-, muskel-, nervesystems- og bindevævs indbyrdes funktioner. Samtidig kan specialisten analysere mekanismerne bag skadesudvikling og genkende og håndtere såvel overbelastnings- som akutte idrætsskader.
Ligeledes har fysioterapeuten viden om træningsprincipper og kan derfor sammensætte en behandlings- og træningsforløb med fokus på at bringe udøveren tilbage til at være idrætsaktiv.