Nyhedsblog
Nyhedsblog
Ulrik Rune - 2. september 2017

Albertslund Fysioterapi har på opfordring valgt at tilføje et nyt tiltag på vores hjemmeside, som vi kalder NYHEDSBLOG. Her vil du kunne læse om daglige informationer vedr. klinikken, nye hold og andre emner vi finder der kunne være interessant for vores patienter og samarbejdspartnere.

Listen med nyheder er opdelt i kronologisk rækkefølge, således at nyheder af nyere dato placeres øverst i listen.

Emner:
albfys, fysioterapi, nyheder

Tilbage til nyheder