Gradvis genåbning
Gradvis genåbning
Ulrik Rune - 18. april 2020

Omstilling og gradvis øget aktivitet.

Efter nu 4 uger på nødberedskab kan Albertslund Fysioterapi endelig genåbne og komme vores mange patienters behov for behandling i møde. 

VIGTIGT ! 

Aftaler om behandling på klinikken kan kun ske efter forudgående samtale med din (en) fysioterapeut. Onlinebooking er lukket indtil videre jvf retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Ring gerne til klinikken hvor Tina igen sidder klar til at tage mod dit opkald. Alternativt kan du skrive til kontoret@albfys.dk , og vi vil ringe dig op hurtigst muligt. 

Genåbningen kommer til at foregå med kraftigt fokus på at minimere smitterisiko og på grundig hygiejne. Det betyder at vi må foretage visse logistiske tiltag for at efterleve forsigtigheds principperne i forhold til smitte mm.. Dertil kommer at der også kommer til at stilles krav til Jer som patienter, og det vil vi forsøge at gennemgå i det følgende:

Klinikken:

 • Der vil ikke på noget tidspunkt være mere end 10 personer samlet i samme lokale på klinikken.
 • Kraftigt øget fokus på hygiejne og afspritning alle steder på klinikken der har være benyttet af såvel fysioterapeuter som patienter.
 • Ændret aftaleplan således at fysioterapeuterne arbejder forskudt for at forhindre at for mange personer er sammen på små områder. Det betyder, at der kan komme ændrede tider også for eksisterende faste aftaler.
 • Der vil ikke være mulighed for at benytte vandkøler i venterummet, ligesom alle magasiner mm vil være fjernet indtil videre.
 • Vi benytter ikke ansigtspuder i behandlerrummene for at undgå smitte.

Patienter:

 • Har du tør hoste, feber eller vejrtrækningsproblemer skal du blive hjemme. Dette gælder også hvis du har været sammen med coronasmittede eller mistanke om samme.
 • Du skal komme alene. Ingen børn, ægtefæller mv. 
 • Du skal komme tæt på aftalt tid for at undgå unødig ophold i venterummet.
 • Overhold anvisninger som fysioterapeuten udstikker, herunder hygiejne mm.
 • Medbring lille håndklæde til erstatning for ansigtspude.
 • Ved henvendelse til sekretær i receptionen skal man blive bag afskærmning. 
 • HOLD AFSTAND til øvrige personer i klinikken.

Vi glæder os meget til at kunne tage imod dig i klinikken.

Med venlig hilsen

Fysserne hos Albertslund Fysioterapi