Behandlingsforløb

Første konsultation

For at kunne give den bedst mulige behandling lægger vi meget stor vægt på en grundig undersøgelse ved første konsultation. Undersøgelsen kan bl.a. indeholde samtale samt passive og aktive tests, og vil danne grundlag for de efterfølgende behandlingsmæssige tiltag.

Det er altid fornuftigt at danne sig et overblik over egne symptomer, inden man kommer til fysioterapeuten. Det kunne f.eks. være hvor længe symptomerne har stået på, hvordan de opstod, hvad der kan gøre symptomerne værre/bedre, om man har bevægeindskrænkninger etc.. På den måde kan du hjælpe fysioterapeuten (og dermed dig selv) til, i samarbejde at finde frem til de behandlingstiltag der findes bedst egnede.

 

Individuel behandling

Efter undersøgelsen lægges der en plan for behandlingen, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes problemer og ressourcer.

En del af behandlingen består af hjemmeøvelser og instruktion i f.eks. siddestillinger og andre ergonomiske tiltag. Vi lægger stor vægt på, at patienten skal tage del i behandlingen for, at det bedst mulige resultat opnås. På den måde sikres det ligeledes, at patienten kan håndtere sine problemer hjemme.

Fysioterapeuten kan supplerende udføre forskellige former for manuel og/eller instrumental behandling, hvis der findes behov for dette.

 

Holdtræning

Klinikken tilbyder som led i behandlingen holdtræning. Træningen foregår i egne lokaler, og udføres under supervision fra en fysioterapeut. På den måde sikres kvalitet og passende niveau i træningen til den enkelte patient.
Holdtræning påbegyndes i forlængelse af eller som supplement til et individuelt behandlingsforløb.
Individuel træning

Træningsfaciliteterne kan selvfølgelig også benyttes til individuel selvtræning. Forud for selvtræningen vil der, på baggrund af en individuel undersøgelse blive udarbejdet et specifikt træningsprogram i samarbejde mellem fysioterapeuten og patienten.

Af hensyn til holdtræningen bedes individuel træning henlagt til tidsrum hvor der ikke er holdtræning i træningssalen med mindre andet er aftalt.